Microsoft Exchange 2013

Serveris turi sertifikatų valdymo įrankį, pasiekiamą per naršyklę. Prisiungę prie serverio valdymo pulto (/ecp), eikite Servers > Certificates > new exchange certificate. Sekite instrukcijas ir CSR bus sugeneruotas. Plačiau: TechNet.

Microsoft Exchange 2010

Serveris turi sertifikatų valdymo įrankį, pasiekiamą per Exchange Management Console. Eikite Manage Databases > Server Configuration > New Exchange Certificate. Sekite instrukcijas ir CSR bus sugeneruotas. Plačiau: TechNet.

Microsoft Exchange 2007

CSR generuojamas su PowerShell komanda New-ExchangeCertificate. Plačiau: TechNet.

Jei CSR generuojate kitoje Microsoft Exchange serverio versijoje arba kitokiame Microsoft serveryje (pvz.: Office Communications Server) ir aprašytos komandos neveikia, tikslią instrukciją rasite Microsoft svetainėje TechNet. Jei neradote, parašykite į mūsų pagalbos tarnybą nurodę tikslų savo serverio pavadinimą ir versiją.